Το Όραμά μας
Το όραμά μας είναι:
«Ο Κορυδαλλός να γίνει η πόλη που μας αξίζει»
Η αποστολή μας:
Να οργανώσουμε την κοινωνία για το κοινό καλό με διαφάνεια και αξιοκρατία.
Οι πολιτικές που θα εφαρμόσουμε για να εκπληρώσουμε το όραμα μας θα διέπονται από τις Αρχές:
 • Της Δημοκρατίας
 • Της Ελευθερίας
 • Της Ισότητας και της Ισοτιμίας
 • Της Δικαιοσύνης
 • Της Αλληλεγγύης
 • Των Ίσων Ευκαιριών
 • Της Αειφορίας
 Γενικές κατευθύνσεις
 • Στη λήψη των αποφάσεων πρέπει καθοριστικό ρόλο να έχει η αειφορία του φυσικού περιβάλλοντος, επειδή αυτή την πόλη, αυτόν τον πλανήτη, τα έχουμε δανειστεί από τα παιδιά μας.
 • Η βελτίωση της πόλης αποτελεί θεμέλιο ώστε να γίνει φιλική για τους κατοίκους της και «πόλη έλξης» επενδύσεων και επισκεπτών.
 • Αναπτυξιακή μελέτη και συνεργασία με τους φορείς του Κορυδαλλού για την αξιοποίηση των δυνατοτήτων του.
 • Διερεύνηση βέλτιστων αυτοδιοικητικών πρακτικών και προσαρμογή τους στις τοπικές ιδιαιτερότητες.
 • Αξιοποίηση της αυτοδιοικητικής εμπειρίας των παλαιότερων, του ενθουσιασμού και της καινοτομίας των νεότερων.
 • Συνεργασίες με τον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα για την εφαρμογή καινοτόμων πρωτοβουλιών.
 • Συνεργασία με όμορους δήμους για την ανάπτυξη οικονομιών κλίμακας (εξοικονόμηση πόρων, όταν οι προμήθειες γίνονται μαζικές από δύο ή τρεις δήμους).
 • Επανασχεδιασμός των διαδικασιών - μείωση της γραφειοκρατίας.
 • Μέγιστη αξιοποίηση των δυνατοτήτων του Δήμου με ενθάρρυνση των κοινωνικών, πολιτιστικών, αθλητικών και λοιπών συλλόγων και φορέων του. Ενδυνάμωση των δράσεών τους και ενίσχυση του αποτυπώματός τους στην τοπική κοινωνία, χωρίς διακρίσεις και ευνοϊκή, κατά περίπτωση, μεταχείριση.
 • Ανασυγκρότηση των τμημάτων του Δήμου που έχουν αποδιαρθρωθεί.
 • Αναδιοργάνωση και συγκρότηση της πολεοδομικής παρέμβασης μέσω της συνεργασίας με πανεπιστημιακά και πολυτεχνικά ιδρύματα.
 • Πολιτιστική στόχευση: Ο πολιτισμός στο δήμο μας πρέπει να αποκαθιστά το κενό που δημιουργεί η εμπορευματοποίηση και να δίνει πραγματικά ευκαιρίες πρόσβασης σε μεγάλες ομάδες πολιτών που είναι πολιτιστικά απομονωμένες.
 • Συνεργασία με κοινωνικά ευαίσθητες ομάδες (ΑΜΕΑ, πολύτεκνους, τρίτεκνους κ.λπ.) διαμορφώνοντας τις επιλογές μας και μέσα από την δική τους οπτική.
 • Διασφάλιση ανοιχτής επικοινωνίας με τους δημότες.
Παρακάτω παρουσιάζονται αναλυτικότερα οι θέσεις και προτάσεις μας.

Το πρόγραμμα «μαζί» για την παιδεία

Υποδομές – συντήρηση (Προτεραιότητα)

 • Αναγκαία η άμεση ολοκλήρωση του ειδικού σχολείου το οποίο έχει καθυστερήσει χρόνια.
 • Άμεση αποκατάσταση των τραγικών υποδομών του 3ο , 4ου, 5ου και 8ου  Γυμνάσιου ενώ υπάρχουν σχετικές προβλέψεις, εκτάσεις και μελέτες.
 • Κατασκευή νέων σχολικών κτηρίων (Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας στο Σχιστό και στο κέντρο του Κορυδαλλού). 

Διαβάστε Περισσότερα

Το πρόγραμμα «μαζί» για την επιχειρηματικότητα

 • Σύμπραξη µε πανεπιστήμια, φορείς (π.χ. ευρωπαϊκούς) και οργανισμούς (ιδιωτικούς και δημόσιους) για διασύνδεση µε την τοπική επιχειρηματικότητα, τη μεταφορά τεχνογνωσίας, την ανάδειξη των τοπικών αναγκών, την εξεύρεση βιώσιμων λύσεων, την εφαρμογή καλών πρακτικών και την ένταξη των νέων στην αγορά εργασίας.
 • Διεκδίκηση πόρων από την κεντρική διοίκηση και την περιφέρεια για την εφαρμογή του επιχειρησιακού σχεδίου.
 • Δημιουργία εμπορικής ταυτότητας.(brand name «Αγορά Κορυδαλλού»)

Διαβάστε Περισσότερα

Απασχόληση – Καινοτομία

Ανεργία – Απασχόληση

 • Δημιουργία Κέντρου Ανάπτυξης Επαγγελματικών Δεξιοτήτων με στόχο την δια βίου μάθηση σε νέους και ανέργους της πόλης.
 • Ενίσχυση γραφείου ενημέρωσης-διασύνδεσης για την απασχόληση, σε συνεργασία µε τα περιφερειακά Πανεπιστήμια.
 • Δημιουργία δημοτικού καταλόγου «ηλεκτρονικού βιογραφικού» για την εξεύρεση λύσεων σε τοπικά προβλήματα της αγοράς εργασίας.
 • Δράσεις που απευθύνονται σε ειδικές ομάδες πληθυσμο, που αντιμετωπίζουν προβλήματα απασχόλησης (π.χ. μονογονεϊκές οικογένειες, ΑΜΕΑ κλπ.) και ενίσχυση της οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής.

Διαβάστε Περισσότερα

Ενέργεια «μαζί» για τον Κορυδαλλό που μας αξίζει!

 • Δημιουργία ομάδας ενεργειακής και περιβαλλοντικής διαχείρισης για την έγκαιρη και έγκυρη πραγματοποίηση των απαραίτητων παρεμβάσεων εξοικονόμησης ενέργειας με σαφές χρονοδιάγραμμα.
 • Υιοθέτηση ευρωπαϊκών στόχων για το 2030 (μείωση εκπομπών αερίων θερμοκηπίου, αύξηση μεριδίου ΑΠΕ, βελτίωση ενεργειακής απόδοσης κτηρίων). Ολοκληρωμένη προσέγγιση για μετριασμό της κλιματικής αλλαγής, προσαρμογή και ασφαλής, βιώσιμη και οικονομικά προσιτή ενέργεια.
 • Αξιοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων για την βελτίωση ενεργειακής απόδοσης δημοτικών κτηρίων.
 • Ολοκληρωμένη στρατηγική ενεργειακής εξοικονόμησης και σωστή ενεργειακή συμπεριφορά των δημοτών στα θέματα ορθολογικής ενεργειακής χρήσης.

Διαβάστε Περισσότερα

Αθλητισμός

 • Άμεση αξιοποίηση της περιοχής των παλαιών λατομείων για αθλητικές εγκαταστάσεις. Ο Κορυδαλλός παρά την αυξημένη ζήτηση είναι τελευταίος στις Αθλητικές εγκαταστάσεις ανά κάτοικο.
 • Άμεση αξιοποίηση του περαστικού δάσους του Κορυδαλλού για αθλήματα που σχετίζονται με τους ορεινούς όγκους π.χ. πεζοπορίες, ορεινή ποδηλασία κ.λπ.).
 • Ενοποίηση του Ορεινού όγκου του Κορυδαλλού με τους γειτονικούς (π.χ. Κήπο του Διομήδους, Μονή Δαφνίου κ.λπ. για την διεύρυνση των δράσεων).
 • Αναβάθμιση υφιστάμενων δομών.
 • Αξιοποίηση όλων των διαθέσιμων χώρων μέσα στον αστικό ιστό (π.χ. παλαιός κινηματογράφος Ρίο, παλαιό 12ο Δημοτικό κ.λπ.).
 • Ενίσχυση, μέσω του θεσμού των ανοικτών σχολείων, των εγκαταστάσεων για να είναι διαθέσιμες στο ευρύ κοινό, ενισχύοντας την ασφάλεια τους.

Διαβάστε Περισσότερα

Αδέσποτα ζώα – Φιλοζωία

Σημαντικό είναι το θέμα της ευζωίας και της αντιμετώπισης της κακοποίησης των ζώων στον Δήμο Κορυδαλλού και αφορά πάρα πολλούς πολίτες του δήμου μας. Για τον λόγο αυτό αναδεικνύεται από την δημοτική κίνηση «ΜΑΖΙ για τον Κορυδαλλό» ως ένα σημαντικό ζήτημα που καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε.
Η παρούσα Δημοτική Αρχή έχει δείξει παντελή έλλειψη ενδιαφέροντος, τόσο για την αντιμετώπιση των προβλημάτων των αδέσποτων ζώων όσο και για την ενημέρωση των πολιτών και της νεολαίας μας για το θέμα αυτό.
Σύμφωνα με τον Νόμο 4235/2014 οι Δήμοι υποχρεούνται να μεριμνούν για την περισυλλογή και τη διαχείριση των αδέσποτων ζώων. Η αρμοδιότητα αυτή μπορεί να ασκείται και από συνδέσμους Δήμων, καθώς και από φιλoζωικές ενώσεις και σωματεία, αφού προηγηθεί σχετική έγγραφη συμφωνία με τον αρμόδιο Δήμο, ο οποίος έχει τη συνολική εποπτεία των αδέσποτων ζώων συντροφιάς, εντός των διοικητικών του ορίων.

Διαβάστε Περισσότερα

Συνεργασίες – Οικογένεια – Ευπαθείς ομάδες

 • Συνεργασία με όμορους δήμους και τις υπηρεσίες της Περιφέρειας για την από κοινού αντιμετώπιση προβλημάτων.
 • Δημιουργία Μητρώου Κοινωνικών Φορέων και συνεργασία με τους φορείς για βοήθεια σε επίπεδο κατάρτισης, περίθαλψης, αλληλεγγύης, αιμοδοσίας, κ.λπ.
 • Δικτύωση κοινωνικών υπηρεσιών για την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση του πολίτη και μείωση της γραφειοκρατίας
 • Πλήρης διαφάνεια για το περιεχόμενο των δράσεων συνεργασίας.
 • Αξιοποίηση ευρωπαϊκών κονδυλίων για την χρηματοδότηση νέων κοινωνικών προγραμμάτων και για τη συνέχιση των ήδη υπαρχόντων

Διαβάστε Περισσότερα

Υγεία και Πρόνοια, Εθελοντισμός, ΑμεΑ

 • Ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης σε θέματα πρόληψης, εθελοντικής αιμοδοσίας κ.λπ.
 • Τοποθέτηση απινιδωτών σε δημόσιους χώρους συνάθροισης κοινού (Δημαρχείο, Πνευματικό κέντρο, Κλειστό Γυμναστήριο, σχολεία κ.λπ.) και παράλληλα εκπαίδευση εθελοντών-εργαζομένων στους παραπάνω χώρους.
 • Επιμόρφωση ατόμων στις γνώσεις πρώτων βοηθειών.
 • Ιδιαίτερη μέριμνα για τους πολίτες που δεν έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης σε υπηρεσίες υγείας. Συνεργασία με φορείς της περιοχής (ΥΠΕ, Νοσοκομεία, Ιατρικός Σύλλογος, Φαρμακευτικός Σύλλογος κ.α.) για την ουσιαστική κάλυψη των αναγκών των ατόμων αυτών.
 • Συνεργασία με φορείς για την πρόληψη, ενημέρωση και αντιμετώπιση ζητημάτων σχετικών με τα ναρκωτικά, τον ηλεκτρονικό εκφοβισμό.
 • Συνεργασία με επιστημονικές ομάδες για ζητήματα υγείας του πληθυσμού π.χ. άνοια, alzheimer, κλπ.

Διαβάστε Περισσότερα
© 2019 Μαζί για τον Κορυδαλλό. Template by JoomShaper