Τρίτη, 12 Νοεμβρίου 2019 04:23

Το "μαζί" στις τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου

Ο υποψήφιος Δήμαρχος Νίκος Κατσούλης και μέλη της δημοτικής κίνησης «μαζί για τον Κορυδαλλό» επισκέφτηκαν το χώρο που στεγάζονται οι τεχνικές υπηρεσίες του Δήμο και συγκεκριμένα την αυτεπιστασία.

Συναντήθηκαν και συζήτησαν εκτενώς με όλους τους εργαζόμενους σχετικά με λειτουργικά και εργασιακά προβλήματα.

Η συζήτηση ήταν πολύ γόνιμη και οι εργαζόμενοι αποκαλυπτικοί για την κατάσταση όπως διαμορφώνεται.

Τα συμπεράσματα μας είναι:  

α.  Η συντριπτική πλειοψηφία των εργαζομένων εργάζεται με συμβάσεις διάρκειας  8 μηνών οπότε  οι ελαστικές σχέσεις εργασίας είναι κυρίαρχες

και στον χώρο αυτό.  Σαν αποτέλεσμα, τους μήνες που μεσολαβούν ανάμεσα στις προσλήψεις, δεν υπάρχει προσωπικό για να εξυπηρετήσει τις ανάγκες των δημόσιων χώρων που αποτελούν το αντικείμενο εργασίας τους. 

β. Η έλλειψη των σωστών εργαλείων,  έχει ως αποτέλεσμα τραυματισμούς και καταπόνηση των εργαζομένων

γ. Η έλλειψη μόνιμου προσωπικού μεταφέρει μεγάλο άγχος και καταπόνηση στο προσωπικό.

δ. Δεν τηρούνται οι κανόνες ασφαλείας για την προστασία των εργαζομένων λόγω έλλειψης του σχετικού εξοπλισμού.

ε. Οι εναλλαγές των υπευθύνων στη διοίκηση χωρίς την κατάλληλη κατάρτιση και ο παραγοντισμός δυσκολεύουν ακόμη περισσότερο την ήδη επιβαρυμένη λειτουργία του χώρου.

© 2019 Μαζί για τον Κορυδαλλό. Template by JoomShaper