Το πρόγραμμα «Μαζί» για την επιχειρηματικότηταΣύμπραξη µε πανεπιστήμια, φορείς (π.χ. ευρωπαϊκούς) και οργανισμούς (ιδιωτικούς και δημόσιους) για διασύνδεση µε την τοπική επιχειρηματικότητα, τη μεταφορά τεχνογνωσίας, την ανάδειξη των τοπικών αναγκών, την εξεύρεση βιώσιμων λύσεων, την εφαρμογή καλών πρακτικών και την ένταξη των νέων στην αγορά εργασίας.
 • Διεκδίκηση πόρων από την κεντρική διοίκηση και την περιφέρεια για την εφαρμογή του επιχειρησιακού σχεδίου.
 • Δημιουργία εμπορικής ταυτότητας.(brand name «Αγορά Κορυδαλλού»)
 • Πεζοδρομήσεις στα πετυχημένα πρότυπα άλλων αγορών (π.χ. Ερμού Αθήνας, Ερμού Καλαμάτας κλπ.) με προϋπόθεση τη σύμφωνη γνώμη όλων των συναρμόδιων φορέων (Εμπόρων, Κατοίκων, ΟΑΣΑ, ΜΕΤΡΟ, κλπ.)
 • Θεματικές εκδηλώσεις μέσα στην καρδιά της αγοράς για την αναζωπύρωση της εμπορικής δραστηριότητας π.χ. συναυλίες, δρώμενα κλπ.
 • Δημιουργία Ψηφιακού Συμβουλευτικού Κόμβου Επιχειρηματικότητας και Απασχόλησης.
 • Δημιουργία Επιχειρηματικού Συμβουλίου, που θα συνεδριάζει σε τακτά χρονικά διαστήματα, θα αποτελείται από Ενώσεις, Φορείς, Συλλογικότητες και επαγγελματίες της τοπικής κοινωνίας. Αποστολή του θα είναι η προώθηση της ανάπτυξης της επιχειρηματικότητας στον Κορυδαλλό.
 • Συμμετοχή στο δίκτυο των Ευρωπαϊκών Ανοικτών πόλεων (μετά από δημιουργία υποδομών).
 • Ενθάρρυνση και στήριξη των συνεργασιών τοπικών επιχειρήσεων για την προώθηση της τοπικής ανάπτυξης (πχ. οικονομίες κλίμακας, επιχειρηματικές μελέτες κλπ).
 • Δημιουργία επαγγελματικών θερμοκοιτίδων σε συνεργασία με επαγγελματικούς συλλόγους. Με κοινωνικά κριτήρια οι νέοι επαγγελματίες θα βρίσκουν για κάποιο διάστημα στέγη, τηλέφωνο, διαδίκτυο, για να στήσουν τις επιχειρήσεις τους. Παροχή διευκολύνσεων στις επιχειρήσεις μέσω των ψηφιακών υποδομών του Δήμου.
 • Δημιουργία αυτοδιαχειριζόμενων χώρων υψηλής τεχνολογίας, όπου οι νέοι θα συναντώνται, θα ανταλλάσσουν ιδέες και θα συνεργάζονται για την υλοποίησή τους.
 • Δημιουργία θεματικών τοπικών αγορών (π.χ. multi-culti street food, βιολογικά προϊόντα, ανθοπωλεία, βιβλία, κοσμήματα κ.λπ.).
 • Μείωση, υπό όρους, δημοτικών τελών στις νέες ή προβληματικές επιχειρήσεις του Δήμου μας.
 • Ενδυνάμωση της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας.
© 2019 Μαζί για τον Κορυδαλλό. Template by JoomShaper