Ενέργεια «μαζί» για τον Κορυδαλλό που μας αξίζει! • Δημιουργία ομάδας ενεργειακής και περιβαλλοντικής διαχείρισης για την έγκαιρη και έγκυρη πραγματοποίηση των απαραίτητων παρεμβάσεων εξοικονόμησης ενέργειας με σαφές χρονοδιάγραμμα.
 • Υιοθέτηση ευρωπαϊκών στόχων για το 2030 (μείωση εκπομπών αερίων θερμοκηπίου, αύξηση μεριδίου ΑΠΕ, βελτίωση ενεργειακής απόδοσης κτηρίων). Ολοκληρωμένη προσέγγιση για μετριασμό της κλιματικής αλλαγής, προσαρμογή και ασφαλής, βιώσιμη και οικονομικά προσιτή ενέργεια.
 • Αξιοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων για την βελτίωση ενεργειακής απόδοσης δημοτικών κτηρίων.
 • Ολοκληρωμένη στρατηγική ενεργειακής εξοικονόμησης και σωστή ενεργειακή συμπεριφορά των δημοτών στα θέματα ορθολογικής ενεργειακής χρήσης.
 • Κτηριακές παρεμβάσεις σε δημοτικά κτήρια που παρουσιάζουν σημαντική κατανάλωση ενέργειας (κτηριακό κέλυφος, μόνωση, αντικατάσταση υαλοπινάκων, αναβάθμιση φωτισμού, έλεγχος κεντρικής θέρμανσης, δημιουργία εξωτερικών σκιάστρων, σύνδεση με την παροχή φυσικού αερίου κ.λπ.) με σκοπό την επέκταση και σε άλλα δημοτικά κτήρια.
 • Δράσεις για την τοπική παραγωγή ενέργειας με εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σταθμών σε δημοτικά κτήρια και επιδιόρθωση των ήδη υπαρχόντων. Στόχος είναι η βέλτιστη ενεργειακή απόδοση, ο ενεργειακός εφοδιασμός με μη ουσιαστικές εκπομπές αερίων και η αποτροπή φαινομένων ενεργειακής φτώχειας.
 • Υιοθέτηση και εφαρμογή νέων τεχνολογιών με στόχο την ενεργειακή εξοικονόμηση στην λειτουργία των δημοτικών κτηρίων, σχολείων και οχημάτων.
 • Συστήματα ενεργειακής διαχείρισης (έλεγχος ηλεκτρολογικών και μηχανολογικών εγκαταστάσεων) με στόχο την ρύθμιση παραγόντων (κλιματισμός, θέρμανση, αερισμός, φωτισμός, ηλεκτρική κατανάλωση κ.λπ.) και την ανάλυση των δεδομένων.
 • Παρεμβάσεις και δράσεις εξοικονόμησης ενέργειας στον δημοτικό ηλεκτροφωτισμό (π.χ. σωστή συντήρηση δικτύου, διαχείριση δικτύου ηλεκτροφωτισμού, αντικατάσταση λαμπτήρων με LED, εκμετάλλευση φυσικού φωτισμού όπου είναι δυνατό, φωτισμός με αισθητήρες κίνησης, ορθολογικότερη χρήση ενέργειας κ.λπ.).
 • Μελέτη αστικής κινητικότητας σε περιοχές με κυκλοφοριακή συμφόρηση (π.χ. πλατεία Ελευθερίας, Μέμου, Βενιζέλου κ.λπ.). Παρεμβάσεις με στόχο την βέλτιστη διαχείριση της κυκλοφοριακής ροής, προτεραιότητα στους πεζούς, μείωση των μετακινήσεων με ΙΧ και αύξηση της βάδισης.
 • Αποδοτικότερη διαχείριση του στόλου οχημάτων (π.χ. τακτικός και ουσιαστικός έλεγχος των δημοτικών οχημάτων και απορριμματοφόρων, καταγραφή κινήσεων, βελτιστοποίηση δρομολόγησης, σταδιακή αντικατάσταση των παλαιών με νέα κ.λπ.).
 • Σεμινάρια καλλιέργειας οικολογικής οδήγησης (eco-driving, έξυπνος τρόπος οδήγησης, μείωση κατανάλωσης καυσίμου, μείωση εκπομπών ρύπων και αερίων θερμοκηπίου κ.λπ.).
 • Ενημέρωση, ευαισθητοποίηση, εκπαίδευση και κινητοποίηση των δημοτών. Δράσεις δημοσιότητας (π.χ. ημερίδες, συζητήσεις, έντυπα, ενημέρωση μέσω ΜΜΕ κ.λπ.) για την δημιουργία ενεργειακής συνείδησης και αλλαγής της ενεργειακής συμπεριφοράς των δημοτών.

 

© 2019 Μαζί για τον Κορυδαλλό. Template by JoomShaper