Σάββατο, 24 Απριλίου 2021 03:51

Ουραγός ο Δήμος Κορυδαλλού και στη διαχείριση στερεών αποβλήτων

Κορυδαλλός 23.04.21

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Τόσο στο τελευταίο Δημοτικό Συμβούλιο, από τον Νίκο Κατσούλη, όσο και στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής από τη δημοτική σύμβουλο Σοφία Σιδηροπούλου, τέθηκαν πολύ σοβαροί προβληματισμοί για την κατάσταση του δήμου Κορυδαλλού στη διαχείριση στερεών αποβλήτων.

Σε σχετική μελέτη, που κατατέθηκε στην Επιτροπή Ποιότητα Ζωής για τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων, είναι ξεκάθαρο ότι η κατάσταση του Κορυδαλλού είναι πολύ κακή με σοβαρές επιπτώσεις στο περιβάλλον, στην κυκλική οικονομία, την ποιότητα ζωής αλλά και στα οικονομικά του Δήμου. 

Ωστόσο προκύπτουν εύλογα ερωτήματα, που απειλούν τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων να μείνει για άλλα τέσσερα χρόνια στα χαρτιά,  όπως:

 • Η χρηματοδότηση εντάσσεται  στο Πρόγραμμα «ΑΝ. ΤΡΙΤΣΗΣ» χωρίς να εξασφαλίζεται από την αρχή, ενώ τα έργα του σχεδίου κατανέμονται σε διάφορες υποομάδες. Αν λοιπόν εγκριθούν τα μισά έργα θα μείνει ανολοκλήρωτο το πρόγραμμα, με κόστος 600.000€ για τους Κορυδαλλιώτες;
 • Ήδη ο Κορυδαλλός είναι πίσω στην ανακύκλωση, τόσο σε σχέση με τους στόχους που ο ίδιος έχει θέσει, όσο και σε σχέση με τους περισσότερους δήμους της περιφέρεια Αττικής. Η αργοπορία μας κοστίζει σύμφωνα με την μελέτη ήδη 300.000€ για τα έτη 2019 και 2020.

Εδώ λοιπόν ο Δήμος, άσχετα από την έκβαση του σχεδίου θα πρέπει να προχωρήσει στην υλοποίηση ενός δικού του προγράμματος με βασικούς άξονες τους εξής:

 1. Ο Δήμος πρέπει να αποκτήσει ξεκάθαρη θέση για το εργοστάσιο διαχείρισης στερεών αποβλήτων στο Σχιστό, όπως επανειλημμένα έχει ζητήσει ο Νίκος Κατσούλης.
 2. Δημιουργία πράσινων σημείων ανακύκλωσης στην πόλη μας, όπου ο πολίτης θα είναι εύκολο να εναποθέσει τα ανακυκλούμενα απόβλητα για 4 τουλάχιστον ρεύματα.
 3. Αναζήτηση, εγκαίρως, εναλλακτικών χρηματοδοτήσεων σε περίπτωση που το Πρόγραμμα «ΑΝ. ΤΡΙΤΣΗΣ» δεν ικανοποιήσει τις ανάγκες του σχεδιασμού του Κορυδαλλού.
 4. Εφαρμογή πολιτικών επιβράβευσης για τους δημότες που ανακυκλώνουν σωστά και μειώνουν τα στερεά τους απόβλητα.
 5. Αποκατάσταση όλων των παράνομων χωματερών και των χώρων όπου παρανόμως αφήνονται μπάζα.
 6. Λήψη πρωτοβουλιών (φωτισμός, φύλαξη, αξιοποίηση) για τις περιοχές, που συχνά μετατρέπονται σε παράνομους χώρους απόθεσης στερεών αποβλήτων.
 7. Ανάπτυξη έξυπνων λύσεων στη διαχείριση και τη δρομολόγηση του στόλου των απορριμματοφόρων του δήμου, ώστε να βελτιωθούν οι υπηρεσίες προς τους πολίτες αλλά και το κόστος του.
 8. Πρόσληψη προσωπικού στην καθαριότητα, όπου χρειάζεται.
 9. Πρόσληψη προσωπικού στη δημοτική αστυνομία που θα συνεπικουρήσει στον αγώνα κατά της ρύπανσης.
 10. Εφαρμογή των αρχών της κυκλικής οικονομίας.
 11. Προώθηση της επαναχρησιμοποίησης και της 2ης χρήσης. Αλλαγή της χρήσης όταν η αρχική χρήση του προϊόντος δεν είναι πια εφικτή.
 12. Πρωτοβουλίες για υπογραφή συμβάσεων με φορείς για την διαχείριση ρευμάτων ανακύκλωσης, όπου αδυνατεί ο δήμος να διαχειριστεί, όπως π.χ. λάδια, τοξικά απόβλητα κλπ.
 13. Ενίσχυση της υπάρχουσας ανακύκλωσης, με έμφαση στην οργανωμένη συλλογή σε σχολεία, δημοτικές υπηρεσίες, τράπεζες και άλλους δημόσιους φορείς (ΙΚΑ, Εφορία).
 14. Επιτάχυνση της εφαρμογής της 89/2020 απόφασης του ΔΣ για συλλογή και διαχείριση των βιοαποβλήτων.

Πρέπει να σταματήσουμε να κάνουμε μελέτες και να βάζουμε στόχους για το περιβάλλον μόνο για να παίρνουμε χρηματοδότηση γι’ αυτό. Η αδράνειά μας αφήνει ανεπανόρθωτες ζημιές στον πλανήτη μας και κατά συνέπεια σε εμάς τους ίδιους.

Στα περιβαλλοντικά ζητήματα  οφείλουμε να δώσουμε τη δέουσα προσοχή και να δράσουμε άμεσα.

«Αγωνιζόμαστε για τον Κορυδαλλό που μας αξίζει»

Για το «μαζί» για τον Κορυδαλλό

Το Γραφείο Τύπου

© 2019 Μαζί για τον Κορυδαλλό. Template by JoomShaper